Naše služby vykonávame profesionálne s vyškolenými pracovníkmi, vždy zodpovedne a s individuálnym prístupom a technickou podporou. 

 

Ponúkané služby riešime vlastnou dopravou a vlastnými mechanizmami.

 • silnoprúd ochrany pred prepätím
 • silnoprúd MaR, technické maximum
 • silnoprúd kompenzácia účinníka
 • silnoprúd podlahové vykurovanie
 • silnoprúd elektroinštalácia
 • silnoprúd líniové vedenia NN a VN
 • silnoprúd osvetlenie exteriérových, interiérových priestorov
 • bleskozvody aktívne a pasívne
 • elektromontážne práce
 • výškové práce
 • práce pod napätím
 • slaboprúd kamerové systémy
 • slaboprúd štruktúrovaná kabeláž
 • slaboprúd domoví vrátnici
 • slaboprúd EPS elektronický požiarny systém
 • slaboprúd EZS – elektronické zabezpečovacie systémy
 • montáž trafostaníc
 • zemné a strojné práce
 • montáž jednoduchých stavieb a dodávok