Spolupráce

     Okrem iných spoluprác a subdodávok malého charakteru sme začali v roku 2009 spoluprácu s renomovanou spoločnosťou Solar Systems, a.s. Na Slunci 10, Praha. V oblasti údržby, servisu a montáži fotovoltaických elektrárni. Naši pracovníci sa podieľali na vývoji nových akčných prvkov FVE v našich priestoroch firmy. Uvedená spolupráca bola ukončená v roku 2011 pre nízku výkupnú cenu elektriny z výroby FVE v štátoch ktorých sme pracovali. Počas uvedeného obdobia naši pracovníci vo veľkej miere zvýšili úroveň kvality montáži tak, že spĺňajú kritériá zákazníkov z EÚ aj v súčasnosti v montážach VN a NN napäťovej hladiny.

Realizované FVE s výkonom:

 • Hodonín – 1MW
 • Děčín – 0,7MW
 • Horná Pěna – 1MW
 • Nová Včelnica – 1,8MW
 • Kunžak – 1,3MW
 • Částkov – 2MW
 • Blatnica – 2MW
 • Príkazy u Olomouca – 1,6MW
 • Hřibiny – 0,8MW
 • Heřmanov – 0,6MW
 • Hrušovany nad Jevišovkou – 6MW
 • Východná – 1MW
 • Seľany – 1MW
 • Ostrovany – 1MW
 • Šahy – 1MW
 • Nová Baňa – 0,04MW
 • Budišov – 0,3MW
 • Nárameč – 0,1MW
 • Hurbanovo – bleskozvod – 5MW

Realizácie na stavbách a koštrukčných projektoch na ktorých sme sa podieľali