Veľkoobchod

     Od roku 2009 sa naša firma aktívne zaoberá predajom elektroinštalačného materiálu s nemalými obratmi. Naša základná myšlienka v predaji je veľké množstvo materiálu rýchlo a lacno. Keďže v minulosti spotreba materiálu pre našu montáž bola veľká, boli sme prinútení zväčšiť veľkosklad a tak sme odkúpili priestory firmy M+M Sof ZH aj s elektroinštalačným materiálom. Čím sa nám zvýšili obraty a boli sme schopní riešiť dodávky aj pre automotív ako je KIA, YURA a iní malí odoberatelia v tomto priemysle. Pre zvýšenie efektivity dodávok zákazníkom sme zriadili v roku 2015 logistickú pobočku v Leviciach, Ludánska 14 (vo vlastníctve) a pobočku v Novej Bani v areáli kamenárstva (vo vlastníctve) Hviezdoslavova 38, kde ponúkame tiež komplexné služby poradenstva, predaja a v neposlednom rade aj výrobky z kameňa ako sú náhrobné kamene, parapetné dosky, urny, pracovné dosky a iné výrobky zo žuly. Navštívte naše predajne osobne a presvedčte sa o našich kvalitných službách a nízkych cenách, alebo telefonicky a po dohode príde k Vám náš obchodný zástupca.

Objednávanie tovaru

     Tovar je dodávaný právnickým i fyzickým osobám. Pri registrácií nového zákazníka je tento povinný predložiť aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenský list. Zákazník si objednáva produkty a služby najmä formou písomnej objednávky doručenej osobne, poštou, faxom alebo e-mailom a musí obsahovať tieto náležitosti:

Identifikácie odoberateľa – obchodné meno, OR resp. ŽL, adresa, IČO, DIČ, bankové spojenie, zodpovedná osoba, kontakt – telefón, mobil, e-mail, prípadne fax, číslo objednávky, číslo ponuky ak bola zaslaná, presný názov výrobku, množstvo, požadované termíny dodania, dopravné dispozície, pečiatka a podpis zodpovednej osoby.

Predávajúci zašle písomné potvrdenie o prijatí objednávky najneskoršie do 24 hodín a to faxom alebo e-mailom.

Naša firma sa ďalej zaoberá obchodnou činnosťou spojenou s predajom elektroinštalačného materiálu, svietidiel a svetelných zdrojov ako i ostatného elektroinštalačného materiálu a tovarov

Elektroinštalačné káble a vodiče

Silové káble – AYKY, NAYY, AY, AYY, NAYCWY, CYKY, 1-YY, NYY, E-YY, CYKFY, E-YCY, NCYKFY, H05V-U, H07V-U, H05V-U poc., H07V-U poc., NYY, NYCY, NYCWY, 60 227 IEC 07, 60 227 IEC 07 poc., …

Závesné káble – AYKYz, 1-AES, KEVMEX-1,E-A2Y, NFA2X, …

Vysokonapäťové káble – 6-AYKCY, 6-CYKCY, 1-6 CHBU, 10-AXEKVCEY, 22-AXEKVCEY, 35-AXEKVCEY, 50-AXEKVCEY, 10-CXEKVCEY, 22-CXEKVCEY, 35-CXEKVCEY, NA2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y, NA2XS2Y,…

Telekomunikačné káble, miestne a diaľkové káble – SEKU, U, Up, BYFY-M, SYKY, SYKFY, UKFY, TCEKES, TCEKYS, TCEKPFLES, TCEPKFLE, TCEPKPFLEZE, DCKQY, DCKQYPY, DCKQYZY…

Signálne káble – JEFY, JYFY, JYTY, JQTQ, J-Y(St)Y, CE, JHFE-R, JXKE-R, JXKE-R, JXFE-V, Unitronic LiYY, Unitronic LiYCY, Unitronic LiYCY TP, F-CY-JZ, TRONIC, J-Y(ST)Y, JE-Y(St)Y, JB-Y(St)Y, J-H(St)H, JE-H(St)HFE180/E30, PNLY, LaU, TAV, TAVF, LYQJ, MK, TBV, TBVF, LT, LTF, LTU, TBVS, TBVFV, SPR, SPRA, SPRM, …

Dátové káble – PCEHY 100, PEKFY EFK, UTP, FTP, STP, S/STP, …

Autokáble – FLY, FLRY-A, FLRY-B, …

Koaxiálne káble – VLEDY, VLEKY, VLEOY, VCCKY, VLEDY, VCCKD, VCCKE, VCCOD, VCCJY, VCCJE, VCCJE-R, VCCOE, VCCOM, VFK, …

Ohňuodolné káble – 1-CXKE-R, 1-CHKE-R, N2XH, 1-CHKH-R, 1-CXFE-R, N2XCH, 1-CHKE-V, NHXH FE180/E30, NHXH FE180/E60, NHXH FE180/E90, NHXCH, …

Flexibilné káble – CMSM, CMFM, YSLY-JZ, JZ 500, SILFLEX, F-CY-JZ, H05V-K, H07V-K, H03VV-F, H05VV-F, Ölflex Classic 100, Ölflex Classic 110, Ölflex Classic 140, Ölflex Classic 400 P, 60 227 IEC 08, 60 227 IEC 08 poc., H05RN-F, H07RN-F, H01N2-D (CGZ), H01N2-E, NSSHÖU, NSGAFÖU …

Káble a vodiče pre vysoké teploty – V05S-U, V07S-U, V05S-K, V07S-K, V05SJ-K, V07SJ-K, V05SS-F, SIF, SIHF, V03SS-F, V05SS-F, VO3SJ-K, V05SJ-K, V07SJ-K, …

Optické káble – I-D(ZN)H, A-D(ZN)2Y, A-DF(ZN)2Y, A-DQ(ZN)2Y, …

Ploché káble – CYYp, CYKYLo,, V03VH-H, V03VVH2-F, H03VH-H, H03VVH2-F, H05VVH2-F, H05VVH6-F, …

Flexošnúry – 82 2051, 82 2071, 86 2151, 86 3077, 86 3107, 86 3109, 86 3157, 87 2071, …

Vykurovacie káble – LOSi, LOSi YQ, LOSi YQF, LOSi YQFQ, 10 KTOQ, 10 KTOQF, 15 KTOQ 230V, 15 KTOQF 230V, 15 KTOQ 400V, 15 KTOQF 400V, 20 KTOSFP, 25 KTOSFP, 30 KTOSFP, …

Vodiče na vinutia

Chráničky – TYČ, KRUH, korugované, pancierované, hladké, mikrotrubičovanie, ohňuodolné, príslušenstvo, …

Káblové súbory – Kompletný sortiment firmy Tyco Eletronics Raychem GmbH

 

Elektroinštalačný materiál

Spínače a zásuvky – domové a priemyselné – ABB ; Legrand ; SEZ ; Scame ; Merlin Gerin ; Tesla-Stropkov

Spínače koncové, plavákové, tlakové – MEP Postřelmov ; OEZ ; SEZ ; Telemecanique

Mikrospínače

Meracie prístroje – FLUKE

Elektromery, Meracie transformátory, Prepínacie hodiny – Finder ; Krížik ; ZPA ; Legrand ; Merlin Gerin

Ovládacie a signálne prvky – Legrand ; Moeller ; Telemecanique

Relé, Stykače, Odpínače – EPM ; ETI ; Finder ; GE ; Legrand ; Moeller ; OEZ ; SEZ

Ističe, Chrániče, Poistky – ETI ; GE ; Legrand ; Moeller ; OEZ ; SEZ

Zvodiče prepätia – Dehn ; Hakel ; 0B0 ; Saltek

Domáce dorozumievacie zariadenia, Videotelefóny – Urmet ; Tesla-Stropkov

Zdroje napájania, Batérie, Akumulátory – GP ; Konnoc ; Varta

Rozvodné skrine, krabice, boxy, Elektromerové skrine – GE ; Hasma ; Kopos ; Kovel ; OEZ ; Rittal ; Sarel ; Scame ; Univolt

Inštalačné skrinky, krabice – GE ; Kopos ; Legrand ; Moeller ; OEZ ; SEZ

Inštalačné lišty, rošty, žľaby, trubky – Kopos ; Legrand ; MARS ; Niedax ; OBO ; Univolt

Pomocný inštalačný materiál – Kopos ; OBO ; Cady

Bleskozvodný a zemniaci materiál – ZIN ; OBO ukončovacie a spájacie prvky na vodiče a káble ; GPH ; Klauke ; SEZ ; Wago ; Weidmüller

Izolačný materiál – Predlžovacie prívody a bubny

Náradie – Cimco ; GPH ; Klauke ; Weidmüller

 

Svietidlá a svetelné zdroje

Svietidlá priemyselné – AMI, Ele-svit, Modus, OMS, Philips, Siteco, Vyrtych

Svietidlá uličné – AMI, Ele-svit, Modus, OMS, Philips, Vyrtych

Svietidlá núdzové – AMI, Fulgur, Modus, OMS, SEC, Vyrtych

Svietidlá bytové – AMI, Brilum, Compolux, Ele-svit, Fulgur, Kanlux, Masive, Modus

Svietidlá kancelárske – AMI, Brilum, Ele-svit, Fulgur, Modus, OMS, Philips, Vyrtych

Žiarovky, úsporné žiarovky, výbojky, žiarivkové trubice… – Narva, Tungsram, Philips, Osram, Sylvan

 

Ostatné tovary

Krycie dosky, Markery, Rezáky a nožnice, Zaťahovacie oká a pančušky, Odhrotovače, Plastové čapičky, Otočné kĺby, Výstražné fólie, Spojky a armatúry, …

ODBERATELIA

DODÁVATELIA

KOVEL SK – http://www.kovel.sk/?lg=1&s=2

Schrack Technik, s.r.o. – http://www.schrack.sk/

Kopos Kolín a.s. – http://www.kopos.cz/cs/

SCAME-SK, s.r.o. – http://www.scame.sk/

ELKO EP SLOVAKIA s.r.o. – http://www.elkoep.sk/

NG Elektro s.r.o. – http://www.ngelektro.sk/

ETI Elb, s.r.o. – http://www.etielb.sk/

Rittal, s.r.o. – http://www.rittal.sk/

NKT Cables s.r.o. – http://www.nktcables.cz

Helukabel – http://www.helukabel.de/en/en/home.html

ABB, s.r.o. – http://www.abb.sk/

Legrand Slovensko, s.r.o. – http://www.legrand.sk/

ZIN s.r.o. – http://www.zinkovo.sk/

Tracon Slovakia, s.r.o. – https://sk.traconelectric.com/

Laná a.s. – http://www.lana.sk/

Firn elektro s.r.o. – http://www.firn.sk/

IES, s.r.o. – http://www.ies.sk/sk/index.php/lang-sk/slovenska-republika.html

Fenix Slovensko s.r.o. – http://www.fenix.sk/pages/sk/len-slnko-vie-lepsie

Emos SK, s.r.o. – http://www.emos.sk/

Orion Slovakia spol s.r.o. – http://www.orion.co.at/en/docs/stores/bratislava.php

Hasma, s.r.o. – http://www.hasma.sk/firstinfo.php

SFOS.SK s.r.o. – www.sfos.sk

ANTICOR BOHEMIA, s.r.o. – http://www.anticor.cz

Kanlux s.r.o. – http://www.kanlux.sk/

SEZ DK a.s. – http://www.sez.sk/

SEZ Krompachy a.s. – http://www.sez-krompachy.sk/

INTERMOS SLOVAKIA spol s.r.o. – http://www.intermos.eu/

Schneider elektric Slovakia spol. s.r.o. – http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/sk/